De vrijwilligers zijn van alle markten thuis.
Je kunt geholpen worden met schoolvakken zoals wiskunde, natuurkunde, rekenen,
Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoorts.
Ook kun je als ouder zelf eens van gedachten wisselen over zaken waar je over twijfelt of
ook niet snel een antwoord op hebt. De jarenlange ervaring van de vrijwilligers in het
onderwijs komt daarbij goed van pas.

Er zijn geen drempels. Dat betekent dat jongeren van alle leeftijden en niveaus welkom zijn,
of je nu op de basisschool zit of op het voortgezet onderwijs: vmbo, havo, vwo of mbo.
Iedereen kan verder geholpen worden.
Er zijn geen kosten verbonden aan huiswerkhulp. Op deze manier dragen de vrijwilligers een
extra steentje bij aan de ontwikkeling van onze jeugd opdat ze allemaal goed terecht komen
in de maatschappij.

Huiswerkhulp is op basis van vrije inloop. Je mag om 18:00 uur komen, maar ook om 19:00
uur. Je schuift aan bij de vrijwilliger die op dat moment beschikbaar is. Soms moet je even
wachten. De hulp kan 20 minuten duren, of anderhalf uur, afhankelijk van je hulpvraag.
Het is wel de bedoeling dat je met een duidelijke hulpvraag komt, je lesmateriaal meeneemt
en aangeeft waar je precies bij geholpen wilt worden.

Je mag natuurlijk ook komen om zelfstandig je huiswerk te maken en hulp inschakelen
wanneer dat nodig is. Je hoeft je van tevoren ook niet in te schrijven en aan te melden: je
loopt gewoon binnen en vraagt of je geholpen kan worden. We noteren wel telkens
wanneer je komt.

Je mag natuurlijk elke dinsdagavond komen om je huiswerk te maken. Je bent echter niet
verplicht om elke week te komen: je mag ook komen alleen als het nodig is. Je hoeft ook
niet de hele avond te blijven, je mag weg als je klaar bent. Alles gaat in overleg.
Kom je voor het eerst, meld je dan wel bij een van de vrijwilligers om kennis te maken.

We werken in de mooie serre van het gemeentehuis van Alblasserdam. We zijn zuinig op
deze ruimte want we willen graag welkom blijven. Daarom hebben we wat huisregels:

>  Kom je voor het eerst, meld je dan bij een van de vrijwilligers.
>  Je naam, telefoonnummer, school en klas worden bij binnenkomst genoteerd.
>  Bij basisschoolleerlingen maken wij ook graag kennis met de ouders/verzorgers en
worden graag bijgepraat over bijzonderheden.

>  Je neemt zelf lesmateriaal en huiswerk mee.
>  Je mag elke week komen, maar ook alleen als het nodig is, bijvoorbeeld voor een
toets.
>  De vrijwilligers zorgen voor een veilige sfeer en omgeving binnen de genoemde
ruimte en tijdstippen. Daarbuiten nemen zij geen verantwoordelijkheid.
> Wachten om opgehaald te worden, mag je bij de grote leestafel. Het is niet de bedoeling dat je in de rest van het gebouw gaat lopen. Je kunt ook geen boeken lenen. de bibliotheek is dan gesloten. 
> Het is bij ons altijd rustig en gezellig en daar ben jij als leerling ook voor verantwoordelijk. Als je luidruchtig bent of je misdraagt je, dan word je verwijderd. 

We wensen je veel kennis en plezier bij ons.