Allerhande hulp bij het maken en leren van huiswerk bij schoolvakken zoals wiskunde, natuurkunde, rekenen, Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoorts. 

Ook kunnen ouders zelf eens van gedachten wisselen over zaken waar ze over twijfelen of ook niet snel een antwoord op hebben. De jarenlange ervaring van de vrijwilligers in het onderwijs komt daarbij goed van pas.