Allerhande hulp bij het maken en leren van huiswerk bij schoolvakken zoals wiskunde, natuurkunde, rekenen, Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, enzovoorts. 

Ook kunnen ouders zelf eens van gedachten wisselen over zaken waar ze over twijfelen of ook niet snel een antwoord op hebben. De jarenlange ervaring van de vrijwilligers in het onderwijs komt daarbij goed van pas.
Huisregels 
De groep vrijwilligers helpt je gratis. Wel hebben we wat huisregels. Houd daarom rekening met onderstaande zaken:
> Wij werken elke dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 in de glazen ruimte in het gemeentehuis van Alblasserdam, Cortgene 2.
> Je naam, telefoonnummer, school en klas worden genoteerd bij binnenkomst.
> Bij basisschoolleerlingen maken wij ook graag kennis met de ouders/verzorgers en worden graag bijgepraat over bijzonderheden.
> Je neemt zelf huiswerk of lesmateriaal mee. 
> Je mag elke week komen, maar ook alleen wanneer het nodig is, bijvoorbeeld voor een toets.
> De vrijwilligers zorgen voor een veilige sfeer binnen de genoemde ruimte en tijdstippen. Daarbuiten nemen zij geen verantwoordelijkheid. 
> Wachten om opgehaald te worden, mag je bij de grote leestafel. Het is niet de bedoeling dat je in de rest van het gebouw gaat lopen.
> Het is bij ons altijd gezellig en daar ben jij als leerling ook voor verantwoordelijk. Als je luidruchtig bent of je misdraagt je, dan word je verwijderd.
We wensen je veel kennis en plezier toe bij ons!