In juni 2021 heeft de groep vrijwilligers het derde lustrum gevierd want toen hadden zij er precies 15 jaar opzitten. Inmiddels zijn al honderden jongeren geholpen bij het maken van hun huiswerk. En dat was een feestje waard! Op naar het vierde lustrum!